آیین نامه ها و مصوبات


جهت دانلود فایل مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید:

آیین نامه و مصوبات:
در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
اسناد
 • thumbnail

  شيوه نامه ارتقاء رتبه اعضاي غير هيات علمي.pdf

  آقای رئیس اکبری. 2 سال قبل تغییر داده شد. صفحه اصلی > پوشه فایل مستندات پایه تایید شده
 • thumbnail

  آيين نامه مالي و معاملاتي.pdf

  آقای رئیس اکبری. 2 سال قبل تغییر داده شد. صفحه اصلی > پوشه فایل مستندات پایه تایید شده
 • thumbnail

  آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی.pdf

  آقای رئیس اکبری. 2 سال قبل تغییر داده شد. صفحه اصلی > پوشه فایل مستندات پایه تایید شده
 • thumbnail

  آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی.pdf

  آقای رئیس اکبری. 2 سال قبل تغییر داده شد. صفحه اصلی > پوشه فایل مستندات پایه تایید شده
 • thumbnail

  آیین نامه تشکیلات.pdf

  آقای رئیس اکبری. 2 سال قبل تغییر داده شد. صفحه اصلی > پوشه فایل مستندات پایه تایید شده
{title}
اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}