مدیر و وظایف مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه جناب آقای دکتر آرش خسروی
تلفن: 48532446-086
دورنگار:43242411-086


پیام مدیر گروه

در آغاز سال تحصيلي جديد فرصت را مغتنم شمرده با گرمترين درودها و بهترين آرزوها براي استادان ارجمند و دانشجويان عزيز به ويژه دوستان جديدالورود دوره كارشناسي به آنان خير مقدم عرض مي نمايم. گروه مهندسی کامپیوتر از جمله گروه هایی است که در بدو شکل گیری مرکز آموزش عالی محلات، فعالیت خود را در گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی شروع کرده و هم اکنون 110 دانشجو در رشته مهندسی نرم افزار در حال تحصیل هستند.
حضور اساتيد مجرب و ارتباط تنگاتنگ با فارغ التحصيلان توانمند این رشته فرصت منحصر به فردي در اختيار تک تک دانشجويان قرار مي دهد تا در محيط علمي فراهم شده در عرصه پژوهشی و انجام پروژه های تحقیقاتی، صنعتی و علمی، با استعانت از پروردگار عليم بتوانند در طول تحصيل خود اوقاتي پر بار و آينده اي روشن را رقم زنند.

وظایف مدیر گروه

  • ١) ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن
  • ٢) تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن رئيس به دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده
  • ٣) تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌هاي به مراجع ذيربط
  • ٤) تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده، پژوهشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا
  • ٥) ابلاغ بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوباتي ابلاغي از سوي رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده به اعضاي گروه
  • ٦) پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده
  • ٧) انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده
  • ٨) پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي موسسه
  • ٩) ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده