اطلاعيه حذف اضطراري تك درس و درخواست حذف نيمسال 4012

حذف اضطراري تك درس

دانشجويان مي توانند از ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه 1402/03/08 الي ساعت 15:00 روز چهارشنبه 1402/03/10 با مراجعه به سامانه آموزشي گلستان نسبت به حذف تك درس خود اقدام نمايند.

دانشجو مي تواند در صورت اضطرار، صرفا يك درس نظري يا عملي را با تاييد گروه آموزشي، حذف نمايد. لازم به ذكر است تعداد واحد باقيمانده پس از حذف نبايد از 12 واحد كمتر باشد.
 

درخواست حذف نيمسال 4012

دانشجويان مي توانند در صورت اضطرار تا ساعت 15 روز شنبه  1402/03/20 با مراجعه به سامانه آموزش گلستان ( پيشخوان خدمت - درخواست مشكلات آموزشي - نوع درخواست را حذف ترم انتخاب نموده سپس تاييد و ارسال) نسبت به درخواست حذف نيمسال 4012 اقدام نمايند. درصورت موافقت شورای آموزشی مرکز با درخواست دانشجو، ترم حذف خواهد شد.

نوشته شده توسط معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی


دیگر اخبار

بیانیه حمایت بسیج اساتید دانشگاه محلات در پی حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب...

سلسله جلسات علمی فرهنگی با عنوان "کارگاه تمرین تفکر نقاد" در دانشگاه محلات...

دیدار رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان مرکزی با سرپرست...

انتصاب سرپرست گروه مهندسی عمران دانشگاه

انتصاب سرپرست گروه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

انتصاب سرپرست گروه امور آموزشی دانشگاه

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ارتقاء مرتبه عضو هیئت علمی دانشگاه محلات به دانشیاری