امور حقوقی و قراردادها مرکز آموزش عالی محلات

Responsive Image

دفتر حقوقی دانشگاه عهده دار انجام تمام امور حقوقی داخل و خارج از دانشگاه بوده که برخی از وظایف این دفتر بشرح ذیل می باشد:

  • ١) دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست ها، شکایات و اعلام جرم ها علیه دانشگاه
  • ٢) تنظیم متن لوایح دفاعی و پیگیری امور محوله و تعقیب دعاوی تا خاتمه
  • ٣) اقامه دعوی کیفری و حقوقی بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع می کنند
  • ٤) تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف همکاری، پیمانکاری ، اجاره، بیع نامه و ... و اظهارنظر در مورد تمامی قراردادهای ارسالی و اصلاح آنها در صورت لزوم
  • ٥) تثبیت وضعیت املاک دانشگاه با بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه های گوناگون ثبتی در جهت ثبت املاک و مستغلات دانشگاه تا اخذ سند آنها