اخبار آمورشی و فرهنگی

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش عالی محلات

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در حال حاضر با پنج رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و علوم کامپیوتر فعالیت مینماید. درخواست تاسیس رشته های مهندسی شهرسازی و معماری نیز در دست بررسی است.دورنمای این مرکز ارتقا به دانشکده فنی و مهندسی و در آینده نه چندان دور ایجاد سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر و معماری و برپایی دانشگاه محلات است.  
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.

اقدامات و دستاوردهای معاونت

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.