اداره امور دانش آموختگان

رسیدگی کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی به عهده این اداره می باشد.

وظایف کارشناسان امور فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:

 • ١) صدور دانشنامه

 • ٢) صدور گواهی موقت

 • ٣) صدور معرفی به نظام وظیفه

 • ٤) صدور گواهی رتبه و معدل فارغ التحصیلی

 • ٥) صدور تاییدیه تحصیلی

 • ٦) ممهور نمودن کارنامه فارسی جهت فارغ التحصیلانی که لغو تعهد آموزش رایگان را انجام داده و دانشنامه دریافت نموده اند

 • ٧) پاسخگویی به استعلام های سازمان ها و دانشگاههای دیگر

وظایف کارشناسان امور بایگانی و نگهداری اسناد فارغ التحصیلی:

 • ١) حفظ و نگهداری اسناد و مدارک فارغ التحصیلان

 • ٢) پیگیری دانشنامه فارغ التحصیلان دانشگاه

 • ٣) پیگیری صدور ریزنمرات فارسی جهت فارغ التحصیلان
   

ضوابط و شرایط صدور مدارک تحصیلی(گواهی موقت - دانشنامه)

  • ١) شرایط دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان

  • دانش آموختگان غیر مشمول در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل می توانند گواهی موقت پایان تحصیلات دریافت نمایند:

   • داشتن کارت پایان خدمت

   • داشتن کارت معافیت دائم

   • داشتن کارت معافیت موقت (کفالت، پزشکی، معافیت برادر و یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار

   • داشتن گواهی اشتغال به تحصیل مقاطع تحصیلی بالاتر در نیمسال جاری با تاریخ اعتبار مربوطه با درج شماره معافیت تحصیلی تائید شده برای مشمولینی که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند

   • داشتن گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام رسمی و پیمانی در سازمانهای مذکور

   • داشتن گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت با ذکر نداشتن غیبت

   • داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت با تاریخ اعتبار

  • ٢) مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات

   • اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی

   • اصل و کپی مدرک دیپلم متوسطه

   • کپی شناسنامه از تمام صفحات

   • کپی کارت ملی

   • مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (به شرح مندرج در بند 1)

  • ٣) شرایط دریافت دانشنامه و ریزنمرات فارسی رسمی

   • دانش آموختگان مرد دوره های شبانه در صورت نداشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویان و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (به شرح مندرج در بند 1) می توانند دانشنامه دریافت کنند

   • دانش آموختگان دوره های روزانه در صورت احراز یکی از شرایط ذیل می توانند دانشنامه دریافت کنند:

    • الف - ارائه گواهی انجام کار به میزان تعهد آموزش رایگان پس از دانش آموخته شدن

    • ب - ارائه نامه از وزارت کار مبنی بر عدم کاریابی در مدت شش ماه انتظار، بدیهی است در زمان ارائه نامه از وزارت کار باید یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل گذشته باشد

    • ج - خرید تعهد آموزش رایگان

 • ٤) مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات فارسی رسمی

  • اصل گواهي موقت پايان تحصيلات

  • اصل برگه تسويه حساب بازپرداخت بدهي به صندوق رفاه دانشجويان از صندوق رفاه مركزي در تهران، در صورت بدهكار بودن به صندوق رفاه دانشجويان

  • اصل گواهی لغو تعهد آموزش رایگان ویژه دانشجویان دوره روزانه پس از درخواست و ثبت در سامانه لغو تعهد آموزش رایگان به نشانی https://portal.saorg.ir

توجه: دانشجویان محترم لازم است قبل از مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی با واحد آموزش تماس حاصل نمایند.