Responsive Image

نام و نام خانوادگی: دکتر پدرام حسینی


سمت: معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی


تلفن تماس: 08648532430

 

 وظایف و اختیارات


   آموزشی

 • اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزش.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
 • نظارت بر تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه.
 • برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و دوره های تخصصی دانشگاه و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.
 • انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت پژوهش و فناوری.
 • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیات علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.

  دانشجویی

 •   اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه
 •     راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت
 •    نظارت بر فعالیت های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان
 •    برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه
 •   رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه
 •    زمینه سازی جهت مشاركت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه

  فرهنگی، اجتماعی

 •    راهبری و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و كاركنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همكاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط
 •    تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 •    رصد وضعیت كلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با همكاری معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی – ایرانی – انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 •    ایجاد ارتباط و همكاری هر چه بیشتر با مراكز، موسسات و نهادهای فكری، فرهنگی و انقلابی
 •    برنامه ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری كلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فكری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها
 •  فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 •    اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
 •   مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله
 •    پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

اخبار آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

افتتاح مرکز تندرستی مرکز آموزش عالی محلات

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه جهت کمک به سلامت و جلوگیری از ناهنجاریهای جسمانی دانشجویان ، اساتید،کارکنان و ... افتتاح گردید.

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 1 برگزاری کلاسهای عملی بصورت حضوری

اطلاعیه لزوم واکسیناسیون جهت شرکت در کلاسهای حضوری

اطلاعیه شرایط وام های دانشجویی

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش عالی محلات

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در حال حاضر با پنج رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و علوم کامپیوتر فعالیت مینماید. دورنمای این مرکز ارتقا به دانشکده فنی و مهندسی و در آینده نه چندان دور ایجاد سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر و معماری و برپایی دانشگاه محلات است.  

اقدامات و دستاوردهای معاونت

افتتاح مرکز تندرستی مرکز آموزش عالی محلات

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه جهت کمک به سلامت و جلوگیری از ناهنجاریهای جسمانی دانشجویان ، اساتید،کارکنان و ... افتتاح گردید.

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...