کارگاه دانش افزایی با موضوع تعلیم و تربیت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه از مورخ 18 مهر ماه الی 21 مهر کارگاه دانش افزایی با موضوع تعلیم و تربیت برای اعضای هیات علمی برگزار گردید.

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی دانشگاه محلات

دیدگاه شما

دیگر اخبار

بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها

کارگاه دانش افزایی با موضوع تعلیم و تربیت

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

عنوان مختصر بروزترین اخبار مرکز آموزش عالی محلات حداکثر در دو سطر

مرکز آموزش عالی محلات در مهرماه 1391 با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر با مدیریت آقای دکتر کاظم مطهری شروع به فعالیت نمود. این مرکز در...

فراخوان دیدار با رهبری