مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 25 / 1 / 1396

مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی - فروردین 96

مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی با حضور تعدادی از دانشجویان مرکز در روزهای 22،23 و 24 فروردین در مسجد حضرت موسی بن جعفر برگزار گردید.در این مراسم برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی،حلقات معرفتی، قرائت ادعیه، عزاداری وفات حضرت زینب، پرده خوانی، مسابقات فرهنگی و ... برای معتکفین اجرا شد.

مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات
مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات مراسم معنوي اعتکاف دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات