مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 5 / 2 / 1396

بازدید علمی از کارخانه سیمان دلیجان - اردیبهشت 96

انجمن علمی عمران مرکز آموزش عالی محلات جهت آشنایی دانشجویان این رشته با شیوه تولید سیمان و طریقه به دست آمدن این محصول پرمصرف ساختمانی، اقدام به بازدید علمی از کارخانه سیمان دلیجان نمود. در جریان این بازدید، دانشجویان از نزدیک با تولید سیمان و طریقه مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده آن آشنا شدند و همچنین از آزمایشگاه های مختلف این کارخانه بازدید به عمل آوردند. در جریان این بازدید علمی 20 نفر از دانشجویان حضور داشتند.

بازديد علمي از کارخانه سيمان دليجان - مرکز آموزش عالي محلات بازديد علمي از کارخانه سيمان دليجان - مرکز آموزش عالي محلات بازديد علمي از کارخانه سيمان دليجان - مرکز آموزش عالي محلات بازديد علمي از کارخانه سيمان دليجان - مرکز آموزش عالي محلات