مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 13 / 12 / 1395

اردوی قم و جمکران

در مورخ 10 اسفند ماه 1395، دانشجویان فعال در مراسمات مذهبی و زیارت عاشورا هفتگی، به شهر مقدس قم اعزام شدند. در این مراسم دانشجویان ابتدا در دعای توسل مسجد مقدس جمکران شرکت نموده و به زیارت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه رفتند. همچنین شام را مهمان مسجد مقدس جمکران بودند.

اردوي قم و جمکران - مرکز آموزش عالي محلات اردوي قم و جمکران - مرکز آموزش عالي محلات اردوي قم و جمکران - مرکز آموزش عالي محلات