مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 14 / 2 / 1396

تقاضای مهمانی و انتقالی در نیمسال 961

دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی می بایست از تاریخ یکم لغایت 31 اردیبهشت ماه 1396 درخواست خود را در سامانه https://portal.saorg.ir ثبت نمایند.