مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 / 12 / 1395

مراسم روز درخت کاری - اسفند ماه 1395

مراسم روز درخت کاری با حضور مهندس زمانی قمی (استاندار محترم)، مهندس یوسفی (مدیزکل منابع طبیعی استان) و مسئولین شهرستان در دانشگاه محلات برگزار گردید. این مراسم با کاشت نهال از سوی فرماندار آغاز گردید. سپس جناب آقای دکتر خلیلی سرپرست دانشگاه ضمن عرض خوشامدگویی، بیاناتی را درخصوص مدیریت سبز و اهمیت منابع طبیعی ایراد فرمودند.
در ادامه استاندار محترم ضمن گرامیداشت این روز مهم مطالبی را پیرامون اهمیت درخت و منابع طبیعی بیان فرموده و دانشجویان را به حفظ این منابع ارزشمند دعوت نمودند. درپایان مراسم نیز با همت دانشجویان تعداد 100 اصل نهال در محوطه دانشگاه کاشته شد.


مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات
مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات مراسم روز درختکاري - اسفند ماه 1395 - مرکز آموزش عالي محلات