کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 14 خرداد 1398

کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند از روز شنبه مورخه 18 /03 /98 می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به آدرس ذیل در سامانه آموزشی گلستان مراجعه نمایند. به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای ورود به کلیه جلسات امتحانی الزامی است و از ورود دانشجویان بدون کارت به جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

دانشجویانی که بدهی مالی دارند جهت دریافت کارت ابتدا بایستی بدهی خود را با واحد مالی تسویه نموده و بعد اقدام به اخذ کارت نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم درج مکان امتحان و شماره صندلی بر روی کارت ورود به جلسه، کارت فاقد اعتبار می باشد.

منوي اصلي > آموزش > گزارش هاي آموزش > دانشجو > اطلاعات ثبت نام و امتحان > برنامه امتحان پايان ترم دانشجو (گزارش 428)