هيئت هفتگي محبان اهل بيت (ع) - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398

هيئت هفتگي محبان اهل بيت (ع)

هيئت هفتگي محبان اهل بيت (ع) ساعت 21:30 روز دوشنبه مورخ 23 ارديبهشت ماه در مسجد حضرت ابوالفضل تشکیل گردید.