نيمه نهايي مسابقات فوتسال - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398

نيمه نهايي مسابقات فوتسال

نيمه نهايي مسابقات فوتسال دانشجویان مرکز ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 23 ارديبهشت ماه در سالن ورزشي مهندس مرتضوی برگزار گردید.