نشست فعالین فرهنگی دانشگاه با ریاست مرکز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 05 تیر 1398

نشست فعالین فرهنگی دانشگاه با ریاست مرکز

در روز شنبه مورخ 1 تیرماه 1398 جلسه ای با حضور ریاست مرکز آقای دکتر حسن خلیلی و مسئولین فرهنگی با دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست ابتدا ریاست مرکز در سخنانی از دانشجویانی که در فعالیت های فرهنگی مرکز زحمات زیادی کشیدند، تقدیر و تشکر نمودند. در ادامه جلسه دانشجویان در خصوص برنامه های فرهنگی دانشگاه مطالب و نظراتی را بیان نمودند. در پایان نیز به دانشجویانی که در اجرای برنامه های بزرگ فرهنگی زحماتی کشیدند، لوح تقدیر و جوایزی تقدیم گردید.

photo_2019-06-25_15-54-01 photo_2019-06-25_15-56-00 photo_2019-06-25_15-56-29