مسابقات غریق نجات - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398

مسابقات غریق نجات

مسابقه غريق نجات ویژه دانشجویان مرکز ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 23 ارديبهشت ماه در استخر نور برگزار گردید.