شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1398

شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه

دانشجویان محترم جهت واریز شهریه شماره شبای زیر و شناسه پرداخت را در فیش واریزی ثبت نمایید.
شماره شبا ir410100004001092903021317

شناسه پرداخت شهریه 320092951120005000015252140103

نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی محلات