برگزاری نشست معاونین دانشجویی دانشگاههای منطقه 4 کشور - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 13 تیر 1398

برگزاری نشست معاونین دانشجویی دانشگاههای منطقه 4 کشور

نشست معاونین دانشجویی دانشگاههای منطقه 4 کشور در روز سه شنبه مورخ 1398.04.11 در دانشگاه محلات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز در این نشست، ابتدا دکتر حسن خلیلی ریاست دانشگاه، ضمن خیر مقدم به میهمانان محترم، نکاتی را در خصوص مسائل مهم حوزه دانشجویی ایراد نمودند. در ادامه کلیپی از عملکرد حوزه دانشجویی مرکز در سال 1397 برای حضار پخش گردید. سپس معاونین دانشجویی ضمن ارائه گزارش عملکرد خود در سال 1397، به مباحثی درخصوص برنامه ریزی جهت آمادگی در سال تحصیلی جدید و بررسی مهمترین مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی پرداختند. همچنین معاونین محترم پیشنهادات و تجربیات خود را در رویایی با مشکلات این حوزه ارائه نمودند. در پایان این نشست نیز میهمانان از پارک سرچشمه و گلخانه های شهرستان بازدید نمودند.

IMG_2004 IMG_2006 IMG_2097