برگزاری مسابقات تنیس روی میز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398

برگزاری مسابقات تنیس روی میز

مسابقات تنيس روي ميز ویژه دانشجویان مرکز ساعت 21 روز سه شنبه مورخ 24 ارديبهشت ماه در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید.