برگزاری مراسم هفته پژوهش در مرکز آموزش عالی محلات - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 26 آذر 1398

برگزاری مراسم هفته پژوهش در مرکز آموزش عالی محلات

این مراسم که با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر خلیلی و اعضای هیئت علمی مرکز صورت پذیرفت. در ابتدا ریاست مرکز در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و نقش و اهمیت علم و پژوهش در پیشرفت کشور صحبت نمودند. سپس ایشان به بررسی آمار جهانی و منطقه ای و رشد تولیدات بی سابقه علمی کشور عزیزمان پرداختند و در انتها نیز به بررسی چالش های موجود جهت رفع مشکلات جامعه و صنعت پرداختند. در ادامه معاونت پژوهشی مرکز نیز گزارشاتی را در خصوص عملکرد پژوهشی مرکز ارائه نمودند. در انتها نیز جناب آقای دکتر فرشید جعفریان به عنوان پژوهشگر برتر مرکز در سال 1398 معرفی شدند و مورد قدردانی قرار گرفتند.

IMG_2244 IMG_2249 IMG_2248