برگزاری جلسه فنی مسابقات شطرنج - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 بهمن 1398

برگزاری جلسه فنی مسابقات شطرنج

جلسه فنی مسابقات شطرنج صبح امروز باحضور مسئول تربیت بدنی مرکز و مربیان و سرپرستان تیمها و کمیته داورن تشکیل گردید و درباره نحوه برگزاری مسابقه بحث و تبادل نظر گردید.

IMG_2917 IMG_2914 IMG_2910