بازدید مهندس قمری فرماندار محترم به همراه دکتر نامغ از مرکز آموزش عالی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1399

بازدید مهندس قمری فرماندار محترم به همراه دکتر نامغ از مرکز آموزش عالی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

در تاریخ 99/05/28 مهندس قمری فرماندار محترم شهرستان محلات به همراه دکتر نامغ مدیر شبکه بهداشت از تجهیزات گشتی و پزشکی مرکز آموزش عالی پیش از برگزاری کنکور سراسری بازدید به عمل آوردند.

IMG_3228
IMG_3228
IMG_3228
IMG_3228