بازدید رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه معاون اداری و مالی وزارت عتف از دانشگاه محلات - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1398

بازدید رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه معاون اداری و مالی وزارت عتف از دانشگاه محلات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محلات، در روز چهارشنبه مورخ 98/05/09، دکتر زاهدی ریاست و دکتر سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آموزش عالی محلات بازدید کردند.

IMG_2140 IMG_2189 IMG_2185 IMG_2163