آسفالت تقاطع جاده دانشگاه - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 بهمن 1398

آسفالت تقاطع جاده دانشگاه

تقاطع جاده دانشگاه پس از تامین هزینه ها از محل اعتبارات دانشگاه در تاریخ 16 بهمن ماه زیرسازی و آسفالت گردید.

IMG_2279 IMG_2277 IMG_2274