معاونت آموزشی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی

  • شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه تاریخ انتشار: 20 خرداد 1398
  • کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم تاریخ انتشار: 14 خرداد 1398
  • ارزشیابی اساتید در نیمسال 972 تاریخ انتشار: 08 خرداد 1398
  • اطلاعیه تمدید پیش انتخاب واحد تاریخ انتشار: 07 خرداد 1398
  • اطلاعیه حذف تکدرس تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
  • اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال 981 تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
برگه پیشین 1 2 برگه پسین
26 نوشته